Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. V inblog máme niekoľko základných princípov, ktorými sa riadime:

  • Nežiadame vás o osobné údaje, pokiaľ ich skutočne nepotrebujeme. (Nemôžeme vydržať služby, ktoré od vás bez zjavného dôvodu žiadajú veci ako vaše pohlavie alebo úroveň príjmu.)
  • Vaše osobné údaje nezdieľame s nikým, s výnimkou dodržiavania zákona, vývoja našich produktov alebo ochrany našich práv.
  • Na našich serveroch neukladáme osobné údaje, pokiaľ to nie je potrebné pre nepretržitú prevádzku našej stránky.

Návštevníci webových stránok
Ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok, aj inblog zhromažďuje informácie neidentifikujúce osobu, ktoré zvyčajne sprístupňujú webové prehliadače a servery, ako je typ prehliadača, jazykové preferencie, sprostredkujúca stránka a dátum a čas každej požiadavky návštevníka. inblog je cieľom pri zhromažďovaní informácií, ktoré neidentifikujú osobu, je lepšie pochopiť, ako inblog návštevníci používajú jej webovú stránku. Spoločnosť inblog môže z času na čas zverejniť súhrnné informácie, ktoré neidentifikujú osobu, napr. zverejnením správy o trendoch vo využívaní jej webovej stránky.

inblog tiež zhromažďuje potenciálne osobné identifikačné informácie, ako sú adresy internetového protokolu (IP) pre prihlásených používateľov a používateľov zanechávajúcich komentáre na našich blogoch. inblog zverejňuje iba IP adresy prihlásených používateľov a komentátorov za rovnakých okolností, za akých používa, a zverejňuje osobné identifikačné údaje, ako je opísané nižšie, s výnimkou IP adries komentujúcich blogov, ktoré sú viditeľné a sprístupnené administrátorom blogu, kde bol komentár zanechaný.
Zhromažďovanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb
Niektorí návštevníci inblog sú webové stránky, ktoré sa rozhodnú interagovať s inblog spôsobmi, ktoré vyžadujú inblog na zhromažďovanie osobných identifikačných údajov. Množstvo a typ informácií, ktoré inblog zhromažďuje, závisí od povahy interakcie. Napríklad od návštevníkov, ktorí komentujú náš blog, žiadame, aby poskytli používateľské meno a e-mailovú adresu. Tí, ktorí chcú dostávať inblog aktualizácie e-mailom, zhromažďujeme ich e-maily. V každom prípade inblog zhromažďuje takéto informácie len do tej miery, do akej je to nevyhnutné alebo vhodné na splnenie účelu návštevníka, ktorým je interakcia s inblog. inblog nezverejňuje iné osobné údaje, ako je popísané nižšie. A návštevníci môžu vždy odmietnuť poskytnúť osobné identifikačné údaje s upozornením, že im to môže brániť v zapájaní sa do určitých činností súvisiacich s webovou stránkou.
Ochrana určitých informácií umožňujúcich identifikáciu osôb
inblog nebude nikomu prenajímať ani predávať potenciálne osobné identifikačné a osobne identifikujúce informácie. Okrem svojich zamestnancov, dodávateľov, ako je opísané vyššie, inblog zverejňuje potenciálne osobné alebo osobné identifikačné údaje iba v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo iné vládne požiadavky, alebo keď inblog v dobrej viere verí, že zverejnenie je primerane nevyhnutné na ochranu majetku alebo práv inblog, tretích strán alebo širokej verejnosti. Ak ste registrovaným používateľom webovej lokality inblog a zadali ste svoju e-mailovú adresu, spoločnosť inblog vám môže príležitostne poslať e-mail s informáciami o nových funkciách, vyžiadať si vašu spätnú väzbu alebo vás len informovať o tom, čo sa deje s inblog a naše produkty. Na komunikáciu tohto typu informácií využívame predovšetkým naše rôzne produktové blogy, preto očakávame, že tento typ e-mailov obmedzíme na minimum. Ak nám pošlete žiadosť (napríklad prostredníctvom e-mailu podpory alebo prostredníctvom niektorého z našich mechanizmov spätnej väzby), vyhradzujeme si právo ju zverejniť, aby sme nám pomohli objasniť alebo reagovať na vašu žiadosť alebo nám pomohli podporiť iných používateľov. inblog prijíma všetky opatrenia primerane potrebné na ochranu pred neoprávneným prístupom, použitím, pozmenením alebo zničením informácií, ktoré by mohli potenciálne identifikovať osobu alebo osobu.
Cookies
Súbor cookie je reťazec informácií, ktoré webová lokalita ukladá do počítača návštevníka a ktorú návštevník ako prehliadač poskytuje webovej lokalite vždy, keď sa návštevník vráti. inblog používa súbory cookie, ktoré pomáhajú inblog identifikovať a sledovať návštevníkov, ich používanie webových stránok inblog a ich preferencie prístupu na webové stránky. Návštevníci inblog, ktorí si neželajú, aby boli na ich počítačoch umiestňované súbory cookie, by mali pred použitím webových stránok inblog is nastaviť svoje prehliadače na odmietnutie súborov cookie, pričom nevýhodou je, že niektoré funkcie webových stránok inblog is nemusia bez pomoci súborov cookie správne fungovať.
Vonkajšie odkazy
Mali by ste si byť vedomí toho, že iné internetové stránky, na ktoré sa odkazuje z webových stránok inblog alebo z e-mailových správ inblog, môžu obsahovať ustanovenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa líšia od ustanovení týchto zásad. Ak chcete zaistiť ochranu vášho súkromia, odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto iných prepojených stránok, aplikácií alebo iných digitálnych platforiem.
Reklamy
Reklamy zobrazujúce sa na ktorejkoľvek z našich webových stránok môžu používateľom doručovať reklamní partneri, ktorí môžu nastaviť súbory cookie. Tieto súbory cookie umožňujú reklamnému serveru rozpoznať váš počítač zakaždým, keď vám pošle online reklamu, aby zhromaždil informácie o vás alebo iných, ktorí používajú váš počítač. Tieto informácie umožňujú reklamným sieťam okrem iného poskytovať cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že vás budú najviac zaujímať. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie súborov cookie spoločnosťou inblog a nezahŕňajú používanie súborov cookie akýmikoľvek inzerentmi.
Komentáre
Komentáre a iný obsah odoslaný do antispamovej služby Akismet sa na našich serveroch neukladá, pokiaľ neboli označené ako falošne pozitívne, v takom prípade ich uchovávame dostatočne dlho na to, aby sme ich mohli použiť na zlepšenie služby, aby sme sa vyhli budúcim falošným pozitívam.
deti
Uvedomujeme si mimoriadny význam ochrany súkromia v prípade detí. Nemáme v úmysle zhromažďovať, vedome zhromažďovať, predávať alebo žiadať osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 16 rokov. Naše služby sa nezameriavame na deti. Ak máte menej ako 16 rokov, nepoužívajte ani neposkytujte žiadne informácie na webovej stránke ani prostredníctvom žiadnej z jej funkcií. Ak sa domnievate, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám mohlo poskytnúť osobné údaje online, žiadame rodiča alebo opatrovníka, aby nás kontaktoval na inblog@gmail.com.
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Aj keď väčšina zmien bude pravdepodobne menšia, inblog môže z času na čas zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov a v inblog je to výlučne na uvážení. inblog vyzýva návštevníkov, aby na tejto stránke často kontrolovali akékoľvek zmeny v jej zásadách ochrany osobných údajov. Vaše ďalšie používanie tejto stránky po akejkoľvek zmene v týchto Zásadách ochrany osobných údajov bude znamenať váš súhlas s takouto zmenou.